Павлюк Марія Михайлівна

Павлюк Марія Михайлівна

Павлюк Марія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, психолог-практик, психотерапевт за методом символдрами, член УГО «Інститут розвитку символдрами і глибинної психології» (ІРСГП) Міжнародного товариства Кататимного переживання образів і імагінативних методів в психотерапії і психології, представник Центру тестування та розвитку «Гуманітарні технології».

Символдрама – це аналітично-орієнтований метод психотерапії, його називають також “сновидіння наяву”. За допомогою образів Символдрами людина досягає відчуття розуміння себе, своїх потреб і глибинного вивчення свого внутрішнього світу. В результаті роботи з образами і аналітичної бесіди ви наблизитеся до усвідомлення своїх внутрішніх конфліктів, заповнення душевних дефіцитів і досягнення рівноваги та балансу вашого психологічного стану.

Сфера наукових інтересів: «Підготовка фахівців до роботи з дітьми та підлітками, сімейне консультування та психотерапія»; готовність фахівців до самостійної професійної діяльності, автономність особистості, психологічні межі, психологічний простір.

Автор наукових публікацій та навчально-методичних розробок для майбутніх психологів.

Викладач навчальних дисциплін: «Загальна психологія», «Інноваційні тренінгові технології», «Психологія вищої школи», «Психологія мотивації»; «Сучасні проблеми психологічного консультування», здійснює керівництво науково-дослідної роботи студентів.

Сертифікати: «Психотерапія травматичного досвіду», «Асоціативні методи роботи в консультуванні та психотерапії», сертифікат учасника психодрами.

Психологічні послуги:

  • індивідуальні консультації для дорослих та дітей;
  • тренінги особистісного зростання, пошук сенсу життя і внутрішнього задоволення;
  • психологічна підтримка у подоланні важких життєвих ситуацій; консультування з питань міжособистісних відносин;
  • терапевтична робота з сумом, тривогою, втратою, самотністю,  самоповагою,
  • поради батькам з питань освіти;
  • сімейне консультування;
  • індивідуальна, групова та сімейна психотерапія;
  • як правильно самовизначатися у житті (хто Я?, що Я хочу?, як Я можу отримати те що хочу?);
  • Як дозволити собі бути самим собою?;
  • тести з профорієнтації (для школярів 13 – 18 років)  та професійної кар’єри (для дорослих 20 – 40 років).

Контакти: