Максимов Микола Володимирович

Максимов Микола Володимирович

Максимов Микола Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захистив кандидатську дисертацію у 2009 р. за спеціальністю: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Сертифіковані програми навчання: Консорціум з удосконалення менеджементу освіти: соціально-психологічні тренінги

У 2011 р. пройшов навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті» медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2007 працює на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка по теперішній час.

Наукові інтереси:

 • Теорія та практика сучасної конфліктології
 • Психологія ведення переговорів
 • Детермінанти розвитку особистості в умовах суспільних змін
 • Методика проведення тренінгів особистісного зростання
 • Музичне мистецтво у соціалізації особистості
 • Психологічні механізми сприймання музичних творів

Викладає навчальні курси:

 • Психологія конфлікту
 • Практикум з психології особистості
 • Психологічні теорії розвиту
 • Вікова психологія
 • Основи психології та педагогіки
 • Педагогічна психологія
 • Психологія вищої школи
 • Психологія середньої школи
 • Соціальна геронтологія
 • Соціологія та психологія культури

Контакти: