Запрошуємо на 10-денний інтенсив у Карпатах

Запрошуємо Всіх бажаючих на 10-денний інтенсив в Карпатах (можна сім’ями). На Вас чекає група професійних тренерів у прекрасному, мальовничому селі Татарів, центрі Європи та українських Карпат.  Інтенсив в Карпатах – це комплексна програма навчання, відпочинку і особистісного розвитку дорослих та дітей. Це унікальні 10 днів роботи над собою, своїм особистісним зростанням, самовизначенням. Це інтенсив про […]

Набір у групу навчання ТАТ

Триває набір у групу навчання психодіагностичній методиці Тематичний аперцептивний тест (англ. Thematic apperception test (TAT)) — це проективна методика, одна із найбагатших за своїми можливостями, що застосовується у світовій психологічній практиці. На заняттях Ви познайомитесь з історією розробки та застосування ТАТ, отримаєте детальні інструкції по роботі з досліджуваними, розгорнуту схему інтерпретації, опис і аналіз конкретного […]

Співробітництво зі ЗМІ

Співробітництво зі ЗМІ – це також важлива частина роботи. Так, інтерв’ю на телебаченні дозволяє поділитися професійним розумінням щодо актуальних питань і поширити інформацію про наукові та практичні аспекти психології сьогодення.

Тренінги для психологів у Києві

Триває постійний набір до тренінгових груп за наступною тематикою: Тренінг впевненості в собі; Управління конфліктами; Тренінг цілепокладання; Тренінг консультативних навичок; Тренінг реконструкції травматичних переживань; Тренінг особистісного зростання; Тренінг Лідерства; Техніки аналізу та інтерпретації сновидінь; Робота з метафоричними картами (Німеччина, Ізраїль, Авторські колоди); Казкотерапія; Асоціативні методи роботи у консультуванні та психотерапії; Психодрама; Навчання за методом ТАТ; Символдрама. […]

Образ Я та психологічні межі особистості у контексті адаптивних процесів

Antonina Hrys,  Doctor of Psychology, associate professor Person’s self-image and psychological limits in the context of adaptive processes Annotation: the article examines a role of self-image and psychological limits in a process of person’s adaptation. The features of functioning of psychological limits and self- image and their influence on person’s choice of types of adaptive […]

Психоаналітичні теорії та порушення складових Образу Я

Грись А.М. ПОТЕНЦІАЛ ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ТЕОРІЙ У ПІЗНАННІ ТА РОЗУМІННІ ПОРУШЕНЬ СКЛАДОВИХ ОБРАЗУ Я СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ  У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми пізнання та розуміння порушень складових Образу Я, які можуть бути використані при роботі з соціально дезадаптованими неповнолітніми. Виокремлено такі основні порушення як відчуття розриву зв’язності Я, що виникає у результаті тотальної імплозії. У […]

Методологічні підходи до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми

Грись Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИМИ НЕПОВНОЛІТНІМИ Анотація. У статті розкрито можливості та обмеження традиційних напрямків психотерапії у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми когнітивно-біхевіорального, емоційно-стресової психотерапії, духовно орієнтованих напрямків. Висвітлено досвід застосування у психологічній практиці наступних […]

Ресурси Образу Я як психотехніки у процесі адаптації неповнолітніх

Ресурси Образу Я як психотехніки у процесі адаптації неповнолітніх до сучасного соціокультурного середовища Грись А.М., канд. психол. наук, доцент Актуальність дослідження. Вивчення проблеми адаптації особистості сьгодні постає особливо гостро. В умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності в Україні та й в усьому світі дезадаптація поширилася на великі соціальні групи не лише неповнолітніх, а дорослих людей. […]

Компетенції майбутніх психологів для роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ ІЗ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИМИ НЕПОВНОЛІТНІМИ А.М. Грись У статті розглядаються компетенції майбутніх психологів необхідні для успішної роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми. Виділено компоненти готовності: мотиваційний – бажання допомагати, альтруїзм, гуманність, духовність; когнітивний компонент – знання психологічних особливостей дезадаптованих, чинників та показників дездаптації, рефлексивний компонент: самопізнання, […]

Гармонізація Образу Я соціально дезадаптованих неповнолітніх

До проблеми визначення психологічних механізмів гармонізації Образу Я соціально дезадаптованх неповнолітніх Грись А.М., канд. психол. наук, доцент Актуальність дослідження. Конструкт «Я» на сьогодні є одним із найпопулярніших у вітчизняній і зарубіжній психології. Багато статей, книг присвячені феноменам, пов’язаним з ним. Така популярність є виправданою з точки зору його глобальності та поліфункціональності у контексті розвитку особистості. […]